Krappe arbeidsmarkt voor bijna alle beroepsgroepen


Krapte op de arbeidsmarkt ontstaat wanneer de vraag naar werk groter is dan het aanbod. Momenteel is er volgens het UWV in een groot deel van het land nog net geen sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. In steeds meer regio’s is dit nu wel het geval. Zo is in het vierde kwartaal van 2021 de arbeidsmarkt zeer krap in 14 van de 35 arbeidsmarktregio’s. Daarnaast kennen bijna alle beroepsgroepen momenteel een vorm van krapte. De oorzaak van de krapte ligt in een dalend aantal werkzoekenden.

Openstaande vacatures

Het beste beeld van de krapte op de arbeidsmarkt geven onderstaande grafieken. De grafieken zijn van het CBS en gaan over het laatste kwartaal van 2021, dit zijn (voor nu) de meest recente cijfers die beschikbaar zijn.

Eind december 2021 stonden er 387.000 vacatures open. Dit is 16.000 meer dan aan het einde van het derde kwartaal. Hiermee is de toename minder sterk dan in de drie kwartalen ervoor, maar wordt wel het record van het vorige kwartaal (372.000) overtroffen.

Openstaande vacatures per regio

In het vierde kwartaal van 2021 nam in alle provincies het aantal openstaande vacatures toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De toename in het aantal openstaande vacatures was het sterkst in de provincie Zuid-Holland. Met 77.200 openstaande vacatures was er een toename bijna 31.900 vacatures.

Vacaturegraad per bedrijfstak

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen van werknemers. Met 82 vacatures op duizend werknemersbanen was de vacaturegraad het hoogst in de informatie en communicatie. De vacaturegraad nam in de horeca na twee kwartalen van groei af van 83 naar 57. Het onderwijs had opnieuw de laagste vacaturegraad, met 19 vacatures per duizend banen.

Wat betekent dit wanneer je wilt solliciteren?

Wanneer vacatures moeilijk te vervullen zijn, gaan werkgevers functie-eisen aanpassen, vacatures langer openstellen en wervings- en selectiebureaus inschakelen. Ook zijn er andere oplossingen waarnaar gekeken wordt, zoals het inzetten van personeel uit het buitenland of het werk over het bestaande personeel verdelen.

Tegelijkertijd wordt ook gesignaleerd dat werkgevers hun eisen op het gebied van leeftijd en het hebben van bepaalde vaardigheden lang niet altijd bijstellen. Werkzoekenden boven de 46 jaar worden vaak als oud en minder productief gezien. Ook zien werkgevers bij hen vaak een risico omdat ze moeten doorbetalen bij ziekte. Hierdoor is er geen eenvoudig antwoord op de vraag wat de huidige krapte betekent voor jou als werknemer. Voor sommigen betekent het dat zij de banen voor het uitkiezen hebben en er stevig onderhandeld kan worden. Voor anderen liggen de banen nog steeds niet voor het oprapen.