Loopbaanankers: richtingwijzers voor je loopbaan


Zit jij lekker in je vel op het werk? Of heb je het gevoel dat het niet (meer) klopt? Onderzoek dan eens of je werk nog wel aansluit bij je loopbaanankers. Loopbaanankers geven richting aan het bepalen van je eigen koers in je loopbaan.

Iets dat je niet snel opgeeft

Loopbaanankers zijn een combinatie van competenties, drijfveren en waarden. Het is een basis dat voor jou zó belangrijk is in je werk, dat je het niet snel zult opgeven wanneer je voor de keuze wordt gesteld. Wanneer je niet goed functioneert op je werk of je er al langere tijd minder plezier in hebt, kan het zijn dat je werk niet (meer) aansluit bij je loopbaanankers. Maar dan moet je wel weten wat die voor jou zijn.

Loopbaanankers baseren we op het beeld dat we gedurende onze loopbaan van onszelf vormen. Het gaat hierbij om drie essentiële gebieden: drijfveren, competenties en waarden.

Loopbaanankers
Acht loopbaanankers

Persoonlijke drijfveren

De loopbaanankers die zijn gebaseerd op de persoonlijke drijfveren, zijn:

 1. Autonomie en onafhankelijkheid
  Mensen met dit loopbaananker willen de ruimte om hun werk op hun eigen manier te doen. Zij willen vrij zijn in alles wat ze doen. Vaak kiezen zij voor een zelfstandige bestaan of voor een baan met veel zelfstandigheid waarin zij zelf bepalen hoe en wanneer zij werken.
 2. Stabiliteit
  Mensen met dit loopbaanker voelen zich pas echt op hun gemak wanneer zij in hun loopbaan een zekere mate van stabiliteit en succes hebben bereikt. Het gevoel van veiligheid en zekerheid is belangrijker dan het werk dat ze doen.
 3. Creatief ondernemerschap
  Deze mensen hebben een grote behoefte aan een vorm van persoonlijke creativiteit om iets op te bouwen dat groter is dan henzelf
 4. Pure uitdaging
  Voor deze mensen zijn nieuwe kansen en variatie belangrijk. Zodra iets makkelijk is, is het saai.

 

Benutten van talenten

Bij de volgende twee loopbaanankers staat het benutten van talenten centraal.

 1.  Deskundigheid en expertise
  Dit loopbaananker kenmerkt zich door kennis, vaardigheid of ambachtelijkheid. Mensen hebben een voorkeur voor intrinsieke deskundigheid en expertise.
 2. Algemeen leidinggevende vaardigheden
  Deze mensen kenmerken zich in het bekwamen van het leidinggeven aan anderen, het samen laten gaan van functies en het dragen van een verantwoordelijkheid voor een afdeling of organisatie.

Persoonlijke waarden

Bij de laatste twee loopbaanankers gaat het met name om persoonlijke waarden.

 1. Toewijding
  Mensen met dit loopbaananker kenmerken zich omdat hun werk hen iets van waarde oplevert. Zoals je inzetten voor het milieu, veiligheid, genezen, etc..
 2. Levensstijl
  Voor deze mensen is een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Zij integreren werk en gezinszaken. Werk en leven moet aansluiten op hun persoonlijkheid en privéleven.

Weten wat jouw loopbaanankers zijn?

Wil je weten wat jouw loopbaanankers zijn? Stuur een mail naar: info@nathaliecoacht.nl.ontvang een vragenlijst en ontdek wat jij belangrijk vindt.