Realiseer je doel!


Om je doelen te realiseren, is het belangrijk je prioriteiten op de planning te zetten. Je dus niet door de waan van de dag te laten leiden, maar datgene te doen wat voor jou belangrijk is. Maar hoe doe je dit?

Maak het zo concreet mogelijk

Maak van je doel een zo concreet mogelijke activiteit. Wil je bijvoorbeeld meer rust in je leven, bedenk dan wat dit voor jou betekent. Dit kan een avond voor jezelf zijn. Je kunt dan je doel vertalen naar iets als ‘Ik ga elke dinsdagavond naar yoga’.

Zeg het hardop

Hoe meer mensen er van weten, hoe beter het is. Zeg het dus vooral tegen anderen dat je dit gaat doen. Je voelt je hierdoor namelijk meer ‘verplicht’ om het ook daadwerkelijk te doen.

Plan het in

Plan het ook echt in: zet het in je agenda. En onderneem actie wanneer je daarvoor iets moet regelen. Wil je dinsdagavond weg en heb je kinderen? Maak er afspraken over zodat je ook echt weg kunt.

Blijft het lastig?

Bijvoorbeeld omdat je moeilijk ‘nee’ kunt zeggen? Of omdat je niet weet hoe je je doel vertaalt naar concrete activiteiten? Mail naar info@nathaliecoacht.nl en ik mail je regelmatig tips.